Menu
Home Page

Rygbi'r Urdd Rugby

Yn anffodus, gohiriwyd  twrnament rygbi bechgyn yr Urdd ar Fai 10 oherwydd diffyg dyfarnwyr. Bydd yr Urdd yn rhoi wybod i ni am y dyddiad newydd. DYDDIAD NEWYDD: Gorffennaf 5 2022

Unfortunately, the Urdd Boys Rugby tournament on May 1oth has been postponed because of a lack of referees. The Urdd will inform us of the new date. NEW DATE: July 5 2022

Top