Menu
Home Page

Gruffydd

Croeso i dudalen Dosbarth Gruffydd 2018/19

Athrawes Dosbarth - Mrs K Marsh

 

Chwedl Rhys a Meinir

Cymru Lan

 

Cymru lan, gwlad y gan, ti sy’n llonni fy nghalon,

Caraf di dy erwai di, mynydd dyffryn ac afon.

Caraf dy hanes a’th arwyr di,  Dewrion wyr y cymoedd.

Cymru lan, gwlad y gan, molaf di yn oes oesoedd.

 

Cymru lan, gwlad y gan, mawr a fyddi di eto,

Pery swyn d’enw mwyn, beynudd immi ei anwylo,

Byddaf yn ffyddlon i ti fy ngwlad, tra bo heli’r moroedd

Cymru lan, gwlad y gan, molaf di yn oes oesoedd.

 

Cymru lan, gwlad y gan, ti sy’n llonni fy nghalon,

Caraf di dy erwai di, mynydd dyffryn ac afon.

Caraf dy hanes a’th arwyr di,  Dewrion wyr y cymoedd.

Cymru lan, gwlad y gan, molaf di yn oes oesoedd.

 

Gwaith Cartref Hanner Tymor

Gwybodaeth Cyffredinol:

 

Llyfrau Darllen / Reading Books-

Llyfrau darllen i fynd adref yn ddyddiol a dychwelyd yn ddyddiol hefyd.

Reading books to return home and back to school on a daily basis.

 

Gwersi ymarfer Corff / PE lessons:  

Gymnasteg / Gymnastics : Dydd Iau /  Thursday  (White t-shirt and black shorts required.)

Ffitrwydd / Fitness: Dydd Mercher / Wednesday  (tracksuit and trainers required)

 

Gwaith Cartref/ Homework:

Iaith - Rhoddir gwaith cartref iaith ar Ddydd Iau a disgwylir iddi ddychwelyd i'r ysgol erbyn Dydd Mawrth

Language - Homework will be set on a Thursday and expected to return no later than Tuesday.

 

 

 

 

Fi yw Gabriel

Dwli ar y Dolig

Nac Ofnwch

Herio Herod

Gweddiwn gyda'n gilydd

Pwy ddaw

Dewch i Gymru

Ganrifoedd yn ol

Top