Menu
Home Page

Gruffydd 2017-18

Croeso i dudalen dosbarth Gruffydd!

 

 

Dyma ni, blwyddyn 5 a 6, dosbarth Gruffydd 2018!!!

 Here we are, years 5 and 6 dosbarth Gruffydd 2018!!

 

Ein thema ni y tymor yma ydy 'Aur Du' 

Our theme this term is 'Black Gold'

 

 

 

 

Gabriel

Dwli ar y Dolig

Nac Ofnwch

Gweddiwn gyda'n gilydd

Pwy Ddaw

Herio Herod

Dewch i Gymru

Ganrifoedd yn ol

Cyngor Ysgol / Cyngor Eco / Cyngor Iach - School Council / Eco Council / Healthy Schools

Gwersi Ymarfer Corff / PE lessons:

 

Dydd Mercher -  ffitrwydd.  Mi fydd angen dillad addas ar gyfer y tu u allan.

Dydd Iau - Gymnasteg

Wednesday- fitness lessons. - trainers and warm clothing for outdoor activities. 

Thursday - children will need shorts and t shirt for indoors

 

Diolch

Top