Menu
Home Page

Gruffydd

Croeso i Ddosbarth Gruffydd 2023-24

Mrs Boundy a Mrs Barrar

Blwyddyn 3

Mae 26 o blant yn ein dosbarth ni!

Mae Mrs Boundy yn y dosbarth o ddydd Llun i Ddydd Iau a Mrs Barrar yn y dosbarth pob dydd Gwener.

There are 26 pupils in our class!

Mrs Boundy is in class from Monday to Thursday and Mrs Barrar teaches every Friday.

Ymarfer Corff y tu allan /Outside P.E.- Dydd Mawrth / Tuesday

Ymarfer Corff yn y Neuadd / P.E. in the Hall - Dydd Iau / Thursday

Cofiwch ddychwelyd eich llyfrau darllen yn ddyddiol / Remember to return your reading books daily.

Gwybodaeth Pwysig ! /Important Information!

Croeso i dudalen Dosbarth Gruffydd 2022-23

 

Dosbarth Mrs Boundy a Miss Worton

Dydd Gwyl Dewi

Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Cofiwch gwisgo ddillad ymarfer corff ar Ddydd Mawrth a Dydd Gwener.

 

Remember to wear P.E. Clothes on Tuesdays and Fridays to school.

 

Mae mwy o wybodaeth am y Dosbarth ar y ddogfen ‘Cwrdd gyda’r Athro’.

More information about the Class can be found in ‘Meet  the Teacher’.

Cwrdd gyda'r athro / Meet the teacher

Top