Menu
Home Page

Gwenllian

Croeso i dudalen Dosbarth Gwenllian- Blwyddyn 1

Welcome to Dosbarth Gwenllian - Year 1

 

Athrawes / Teacher - Miss. Shadbolt

Cynorthwydd Dosbarth / Classroom Assistant - Miss. Roberts

Cynorthwydd CPA / PPA Support - Miss M. Hodson

 

Gwybodaeth am y Dosbarth

Information about the Class

 

Mae 25 o blant yn ein dosbarth ni.

We have 25 children in our class.

Dosbarh Gwenllian - Cwrdd a'r athro

Top