Menu
Home Page

Gwenllian

Croeso i dudalen Dosbarth Gwenllian- Blwyddyn 1 a Derbyn

Welcome to Dosbarth Gwenllian - Year 1 and Reception

 

Athrawes / Teacher - Mr D Davies

Cynorthwydd Dosbarth / Classroom Assistant - Miss. Roberts

Cynorthwydd CPA / PPA Support - Miss M. Hodson

 

 

Gwybodaeth am y Dosbarth

Information about the Class

 

Mae 28 o blant yn ein dosbarth ni. Mae 19 ym Mlwyddyn 1 ac mae 9 yn blant Derbyn

We have 28 children in our class. There are 10 children in Year 1 and 9 children in Reception

Dyma gyflwyniad Cwrdd a'r Athro.

Here is Meet the Teacher presentation.

 

Mae gwybodaeth holl bwysig am y dosbarth yn y cyflwyniad yma.

There is some important information about the class in this presentation.

 

 

Cyflwyniad Cwrdd a'r Athro / Meet the Teacher presentation

Top