Menu
Home Page

Llyr

Croeso  Welcome

Dosbarth Llyr

Athrawes /  Teacher  : Mrs Rees-Williams     Cynorthwyes/ Assistant  : Mrs Breakspear

Rhifau Rhagorol

Presenoldeb Attendance

Martyn Geraint Rhagfyr 2018

Plant mewn Angen 2018

Bore Coffi MacMillan

Top