Menu
Home Page

Criw Cwl Cymraeg

Croeso i dudalen 'Criw Cwl Cymraeg'

Rydym yn gweithio'n galed er mwyn ceisio ennill wobr arian y Siarter Iaith.

Dyma ein targedau er mwyn datblygu'r iaith Gymraeg yn ein hysgol a thu allan:

 

1.  Annog defnydd o'r iaith tu allan i'r dosbarth ac ar draws y cwricwlwm.

2. Datblygu sgiliau Cymraeg yn y cymuned.

3. Sicrhau cyfleoedd i gefnogi disgyblion a rhieni i ddefnyddio'r iaith tu allan i'r ysgol.

 

Diolch am eich cefnogaeth!

 

Welcome to our 'Criw Cymraeg Cwl' page
We are working hard to try and win the silver award of the Siarter Iaith.
Our targets for developing the Welsh language in and outside our school are:


1. Encourage use of the language outside the classroom and across the curriculum.
2. Develop the Welsh language skills in the community.
3. Secure opportunities to support pupils and parents to use the language outside of school.

 

Thank you for your support!

 

 

Rhaglenni Cymraeg i blant

 

Stwnsh

 

Cyw

 

Tric a Chlic

 

 

 

 

 

 

Llyfrau Tric a Chlic ar-lein/Tric a Chlic online books

 

Rhestrau Chwarae Cerddoriaeth Cymraeg

 

BBC Radio Cymru

 

Dysgu Cymraeg

 

Duolingo

 

Rhaglenni teledu addas/ Suitable Welsh language programmes to learn

 

Gwersi nos/ Night classes

 

 

Miwsig Siarter Iaith

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top