Menu
Home Page

Chwaraeon 2018-19 Sports

Pêl Droed - Cynghrair 5 bob ochor Cwm Cynon 5 a side league

 

01/10/2018 Ysgol Gymraeg Abercynon 5-0 Ysgol Gynradd Gymunedol Glenboi

08/10/2018 Ysgol Gymraeg Abercynon 6-0 Ysgol Gynradd y Darren-las

15/10/2018 Ysgol Gymraeg Abercynon 6-0 Miskin Primary School

05/11/2018 Ysgol Gymraeg Abercynon 8-0 Ysgol Gynradd Pengeulan

12/11/2018 Ysgol Gymraeg Abercynon 9-0 Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysboeth

                   Ysgol Gymraeg Abercynon 2-0 Caegarw Primary School

19/11/2018 Ysgol Gymraeg Abercynon 3-0 Penrhiwceibr Primary School

26/11/2018 Ysgol Gymraeg Abercynon 8-0 Abercynon Community Primary School

Carfan 5 bob ochor pel-droed

Rygbi: Gwyl Abercynon Community School

Pêl-rwyd / Netball

Rygbi: Cystadleuaeth 7 bob ochr Urdd Cymoedd Morgannwg

Rygbi: Cystadleuaeth Tag Rygbi Urdd Cymoedd Morgannwg

Aelodau Carfan Rygbi Ysgolion Cwm Cynon

Carfan Athletau Dan do / Indoor Athletics Squad

RCT Primary 5's Pêl Droed 5 bob ochr

Cwpan Roffi Cwm Cynon Valley Roffi Cup

Gwyl Rygbi Undeb Ysgolion Cymru Welsh Schools Rugby Union Festival

Gêm Derfynol DC Thomas Cup Final

Gêm Rygbi Tarian Jean Williams Memorial Match

Gwyl Chwaraeon Cenedlaethol yr Urdd National Rugby Competition

Gemau Grŵp

Ysgol Abercynon 10-0 Ysgol Teilo Sant, Llandeilo

Ysgol Abercynon 50-5 Ysgol Neyland, Sir Benfro

Ysgol Abercynon 20 - 0 Ysgol Henblas, Sir Fôn

 

Gem go gynderfynol / Quarter Final

Ysgol Abercynon 15-5 Ysgol y Ddwylan, Castell Newydd Emlyn

 

Gêm Gynderfynol / Semi Final

Ysgol Abercynon 40-10 Ysgol Pont Sion Norton, Cilfynydd

 

Gêm derfynol / Final

Ysgol Abercynon 25-5 Ysgol y Garnedd, Bangor

Rygbi Cenedlaethol yr Urdd, Aberystwyth

Noson Wobrwyo Rygbi Cwm Cynon Valley Presentation Evening

Athletau Quad Kids

Gwyl Tag Rygbi Gleision Caerdydd

Noson Wobrwyo FA Ysgolion Cwm Cynon

Top