Menu
Home Page

Dathlu Doniau

Dathlu Doniau  /Terrific Talents 2022 - 23.

Rydyn yn dwli clywed am llwyddiannau y plant y tu allan i'r ysgol. Felly gai ofyn yn garedig os ydy eich plentyn yn ennill tlws / tystysgrif y tu allan i'r ysgol ac am rannu ei llwyddiant gyda ni a wnewch dynnu llun ohonynt a'i danfon i mi drwy ebost os gwelwch yn dda. Y cyfeiriad yw r.boundy@yggabercynon.cymru . Bydd y plant sy'n disgleirio yn eu clybiau y tu allan i'r ysgol yn cael eu galw i fyny i'r blaen yng ngwasanaeth olaf pob mis a llun ohonynt yn mynd ar y wal 'Dathlu Doniau Dawnus' yn y Neuadd.

We love hearing about the successes our pupils have had in clubs outside school. Therefore if your child wins a trophy or certificate outside school and wishes to share their achievement with us please email me a photo of you child and a little information about them. Please send to r.boundy@yggabercynon.cymru . These children will be called to the front in the last assembly of the month and their picture will be displayed on our 'Terrific Talents'wall in the Hall

Doniau Dawnus 2020-2021
Trefniadau o Fedi 2020 / Arrangement for September 2020.

Oherwydd yr amgylchiadau ar hyn o bryd dydy ni ddim yn annog plant i ddod a phethau o adref. Felly gai ofyn yn garedig os ydy eich plentyn yn ennill tlws / tystysgrif y tu allan i'r ysgol ac am rannu ei llwyddiant gyda ni a wnewch dynnu llun ohonynt a'i danfon i mi drwy ebost os gwelwch yn dda. Y cyfeiriad yw r.boundy@yggabercynon.cymru

Due to our current circumstances we are not encouraging bring things to school. Therefore if your child wins a trophy or certificate outside school and wishes to share their achievement with us please email me a photo of you child. Please send to r.boundy@yggabercynon.cymru

Rhagfyr 2020

Tachwedd 2020

Hydref 2020

Medi 2020

Lluniau Ceejay - Cic bocsio a Motor cross.

Cyn y Cyfnod Clo

6.3.20

28.2.20

14.2.20

7.2.20

24 a 31/1/20

10.1.20

20.12.19

13.12.19

30.11.19

22.11.19

8.11.19

25.10.19

18.10.19

11.10.19

4.10.19

27.9.19

20.9.19

13.9.19

6-9-19

Top