Menu
Home Page

Dathlu Doniau

Dathlu Doniau  /Terrific Talents 2022 - 23.

Mawrth 2023 March

 

Newidiadau / Changes:

 

Oes ydy eich plentyn yn ennill gwobr y tu allan i’r ysgol mae nawr cyfle i’r disgyblion ddod a nhw , pob wythnos , i’r Gwasanaeth ar Ddydd Gwener. Edrychwn ymlaen I weld eich llwyddiannau blant!

 

If your child wins any prizes outside school during the week, they are now able to bring them to school , every week, for our Friday assemblies. We look forward to hearing about your achievements!

16/6/23

Mis Mai 2023

5.5.23

21/4/23

Dathlu Doniau 24.3.23

Dathlu Doniau 10/3/23

Dathlu Doniau 3/3/23

Rydyn yn dwli clywed am llwyddiannau y plant y tu allan i'r ysgol. Felly gai ofyn yn garedig os ydy eich plentyn yn ennill tlws / tystysgrif y tu allan i'r ysgol ac am rannu ei llwyddiant gyda ni a wnewch dynnu llun ohonynt a'i danfon i mi drwy ebost os gwelwch yn dda. Y cyfeiriad yw r.boundy@yggabercynon.cymru . Bydd y plant sy'n disgleirio yn eu clybiau y tu allan i'r ysgol yn cael eu galw i fyny i'r blaen yng ngwasanaeth olaf pob mis a llun ohonynt yn mynd ar y wal 'Dathlu Doniau Dawnus' yn y Neuadd.

We love hearing about the successes our pupils have had in clubs outside school. Therefore if your child wins a trophy or certificate outside school and wishes to share their achievement with us please email me a photo of you child and a little information about them. Please send to r.boundy@yggabercynon.cymru . These children will be called to the front in the last assembly of the month and their picture will be displayed on our 'Terrific Talents'wall in the Hall.

Disgyblion Dawnus mis Chwefror 2023!

Dathlu Doniau carati , nofio, rygbi, peldroed, drama a llawer o ddawnswyr stryd!

Ein wal ‘Dathlu Doniau’ Medi 2022-Ionawr 2023

Terrific Talents wall September 2022-January 2023

 

trim.053C5EED-FCCE-473B-A26D-93B7E9ECC301.MOV

Still image for this video
Doniau Dawnus 2020-2021
Trefniadau o Fedi 2020 / Arrangement for September 2020.

Oherwydd yr amgylchiadau ar hyn o bryd dydy ni ddim yn annog plant i ddod a phethau o adref. Felly gai ofyn yn garedig os ydy eich plentyn yn ennill tlws / tystysgrif y tu allan i'r ysgol ac am rannu ei llwyddiant gyda ni a wnewch dynnu llun ohonynt a'i danfon i mi drwy ebost os gwelwch yn dda. Y cyfeiriad yw r.boundy@yggabercynon.cymru

Due to our current circumstances we are not encouraging bring things to school. Therefore if your child wins a trophy or certificate outside school and wishes to share their achievement with us please email me a photo of you child. Please send to r.boundy@yggabercynon.cymru

Rhagfyr 2020

Tachwedd 2020

Hydref 2020

Medi 2020

Lluniau Ceejay - Cic bocsio a Motor cross.

Cyn y Cyfnod Clo

6.3.20

28.2.20

14.2.20

7.2.20

24 a 31/1/20

10.1.20

20.12.19

13.12.19

30.11.19

22.11.19

8.11.19

25.10.19

18.10.19

11.10.19

4.10.19

27.9.19

20.9.19

13.9.19

6-9-19

Top