Menu
Home Page

Polisiau / Policies

Mae Polisiau'r Ysgol yn cyfierio at bob rhan o fywyd yr ysgol. Yma gwelir nifer o bolisiau yr ysgol. Os ydych yn chwilio am bolisi nad sydd wedi ei gynnwys, cysylltwch â Swyddfa'r Ysgol.

School policies cover every aspect of school life. Listed here are some of our policies. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

Polisi Gwisg Ysgol / School Uniform Policy

Polisi Gweithdrefn Cwynion / Complaints Procedure Policy

Siart Parch - Respect Chart

Healthcare Needs Policy

Prevent Policy

Class Distribution and Organisation of Pupils

Cynllun Cydraddoldeb Strategol / Strategigic Equality Plan

Top