Menu
Home Page

Arian Cinio / Dinner Money

Mae’r gogyddes yn paratoi cinio yn ddyddiol yn ein cegin, yn unol â pholisi Rhondda Cynon Taf ar Fwyta’n Iach. Y gost yw £12.75 yr wythnos. Mae angen i chi dalu ar-lein ar gyfer cinio ysgol gan ddefnyddio eich cod 10 digid. Fe fyddwch yn derbyn gwybodaeth am y gwasanaeth yma wrth i’ch plentyn ymuno a’r ysgol.

 

Os rydych chi’n dymuno darparu brechdanau ar gyfer eich plentyn, a wnewch chi gofio bod Ysgol Gymraeg Abercynon yn aelod o Gynllun Bwyta’n Iach RCT os gwelwch yn dda. Fe ddylai’r bocs bwyd felly gynnwys ffrwyth, iogwrt a dŵr neu sudd. Ni chaniateir pop lliwgar.

 

Mae cinio rhad ar gael i blant teuluoedd sydd ar Fudd-Dâl Incwm. Mae’n bosib i gael manylion pellach o’r ysgol. Gwneir darpariaeth yn yr ysgol ar gyfer plant sydd yn dymuno dod â brechdanau eu hunain. Rydym yn annog plant meithrin a derbyn i gael cinio ysgol fel rhan o’u datblygad personol a chymdeithasol.

 

Anogir ein plant i fwyta’n iach. Mae ffrwythau ar werth (25c) bob dydd gan y Cyngor Iach i’r Adran Iau. Y gost ar gyfer y Cyfnod Sylfaen yw £18 am y flwyddyn academaidd.

 

We are very fortunate to have food cooked on the premises. The dinners follow Rhondda Cynon Taff’s policy on “Healthy Food” and we would encourage all parents to allow their children to choose this option. The dinners are provided at a cost of £12.75 per week. Dinner money should be paid promptly on a Monday. Dinner money must be paid online with your unique 10 digit code.

 

Parents who wish their child to have sandwiches should note that Ysgol Gymraeg Abercynon follows the ‘Healthy School Scheme’ and therefore request that you provide a healthy lunch box for your child such as sandwiches, piece of fruit, dried fruit, yoghurt, and fruit juice etc. No coloured pop please.

 

Free school meals are available for children whose parents are in receipt of Income Support. We encourage children in the nursery and reception class to take school dinners as part of their personal and social development.

 

Healthy eating is encouraged at school. Fruit is sold daily (25p) at breaktime by our

Healthy Schools Council to the Junior Department. The cost for the Foundation Phase is £18 for the academic year.

 

http://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/SchoolsandLearning/Schoolcatering/Payyourschooldinnermoney.aspx

Top