Menu
Home Page

Owain 2017-18

Croeso i ddosbarth Owain!

Welcome to our class, Owain!

 

 

Dyma ni! Blwyddyn 4, Dosbarth Mrs Allen.

Here we are! Year 4 with Mrs Allen!

Gwaith Cartref Iaith ar Ddydd Iau. Dychwelwch eich llyfr erbyn y Dydd Mawrth olynol.

Language Homework is given on a Thursday. Please return no later than the following Tuesday.

 

Gwaith Cartref Mathemateg ar Ddydd Gwener. Dychwelwch eich llyfr erbyn y Dydd Mawrth olynol i'ch athro/ athrawes Mathemateg!

Maths homework is given on a Friday. Please return to school by the following Tuesday to your Maths teacher!

 

Addysg Gorfforol                                                                       Physical Education

Dydd Llun: Rwgbi ar yr iard                                             Monday: Rugby on the yard

Dydd Mercher: Gymnasteg yn y neuadd.                        Wednesday: Gym in the hall

Llythyron / Letters

Thema Tymor yr Hydref ydy Fy Milltir Sgwar.

Autumn Term theme is My Local Area.

Rydyn ni wedi bod yn astudio'r arlunwyr David Carpanini a Jeannie Baker. Defnyddion ni'r darluniau i ysgrifennu cerddi a naratif. P'un yw eich hoff arlunydd?

We have been looking at the work of Jeannie Baker and David Carpanini. We have been inspired by their work to write poetry and a narrative. Which is your favourite?

 

Trip Taith Tren 16/10/17 Train trip letter

Plant Mewn Angen 2017

Thank you for filling in our questionnaires online! We took them to the residents and workers of the local area too!

Dyma ni yn llenwi holiaduron gyda thrigolion a gweithwyr y gymuned. Diolch i chi hefyd am ateb yr holiaduron ar Survey Monkey! 

Tymor y Gwanwyn 

Ein thema ydy Trwy Dwll Bach y Clo

Spring Term

Our Theme this term is 'Through the Keyhole' 

What can we see through the keyhole? Beth allwn ni weld trwy dwll bach y clo?

Ein hymweliad i Lancaeach Fawr 2018

Our visit to Llancaiach Manor House 2018

Dawns y Tuduriaid

Still image for this video

Dawns y Tuduriaid 2

Still image for this video

Plant Cwis Llyfrau yn cwrdd a Eurgain Haf, awdures Y Bws Hud ac O.M.B

Reading Quiz team meeting the author of the book  πŸ“š on Pontypridd Common, the location of one of the stories. 

Dydd Gwyl Dewi 2018

Happy St David’s Day! 2018🏴󠁧󠁒󠁷󠁬󠁳󠁿 Dathliadau Gwyl Dewi

Diwrnod y Llyfr Cwis 2018

Cwis Diwrnod y Llyfr πŸ¦–πŸ¦• Reading Quiz World Book Day πŸ“š

Diwrnod y Llyfr πŸ“š World Book Day!

Sioe Bypedau Our Puppet show!

Shadows Experiment πŸ’‘ Arbrawf Cysgodion

Coginio bara πŸ₯– πŸ‘©β€πŸ³ making and baking bread πŸ‘¨β€πŸ³What a wonderful day.

Thema Tymor yr Haf ydy Taclo’r Tacle

Summer Term theme is 

Machines

Blasu bwydydd Iddewig πŸ• tasting Jewish food traditions

Coginio Bisgedi Mel 🐝πŸͺ cooking honey biscuits 🍯

Gwerthiant Bisgedi Mel 🍯 🐝 Our successful biscuit πŸͺ sale

Gwasanaeth Dosbarth Owain Iddewiaeth. Class Assebly 25/5/18

Hufen ia! 🍦 Ice cream treat!

Ein talentau 🀩 🎀 πŸŠβ€β™‚οΈ ⚽️ 🏹 🎨 πŸ₯‹ πŸ‰ our talents

Wythnos Beicio 🚲 bicycle week

Drawing and labelling parts of a bike 🚲 darlunio a labeli beiciau

πŸ›΄πŸš²πŸ‘πŸ»

Still image for this video

πŸš²πŸ›΄

Still image for this video

πŸš΄β€β™€οΈπŸš΄β€β™‚οΈπŸ›΄

Still image for this video

πŸš²πŸ›΄πŸŒŸ

Still image for this video
Top