Menu
Home Page

Caradog

Croeso i Ddosbarth Caradog

Welcome to Dosbarth Caradog

 

Helo a chroeso i Ddosbarth Caradog. Mae 26 ohonom ni yn y dosbarth, 10 o blant Blwyddyn 6 ac 16 o blant Blwyddyn 5. Mae 2 aelod o staff yn gweithio yn ein dosbarth ni:

Athrawes: Mrs Lock

CPA: Miss Hodson

 

Hello and welcome to Dosbarth Caradog. There are 26 of us in the class, 10 Year 6 pupils and 16 Year 5 pupils. We have 2 members of staff working with us:

Teacher: Mrs Lock

PPA: Miss Hodson

 

Gwybodaeth Pwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff (tu allan) - Dydd Iau / PE (outdoors) - Thursday

Ymarfer Corff (tu fewn) - Dydd Mawrth / PE (indoors) - Tuesday

Llyfrau Darllen Unigol i ddychwelyd yn ddyddiol / Reading Books to be returned daily

 

Gallech ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein dosbarth yn y cyflwyniad 'Cwrdd a'r Athro' / You can find further informtion about our class in the 'Meet the Teacher' presentation

Cysylltu a mi / Contacting me:

 

Class Dojo

Top