Menu
Home Page

Caradog

Croeso i Ddosbarth Caradog

Welcome to Dosbarth Caradog

 

Helo a chroeso i Ddosbarth Caradog. Mae 25 ohonom ni yn y dosbarth, plant Blwyddyn 5 i gyd. Mae 3 aelod o staff yn gweithio yn ein dosbarth ni:

Athrawes: Mrs Lock

1:1 Mrs Hicks

CPA: Miss Hodson

 

Hello and welcome to Dosbarth Caradog. There are 25 of us in the class, all Year 5 pupils. We have 3 members of staff working with us:

Teacher: Mrs Lock

1:1 Mrs Hicks

PPA: Miss Hodson

 

Gwybodaeth Pwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff (tu allan) - Dydd Mercher / PE (outdoors) - Wednesday

Ymarfer Corff (tu fewn) - Dydd Gwener / PE (indoors) - Friday

Ymweld a'r Rhandir - Dydd Gwener / Visit the Allotments - Friday

Llyfrau Darllen Unigol i ddychwelyd yn ddyddiol / Reading Books to be returned daily

 

Gallech ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein dosbarth yn y cyflwyniad 'Cwrdd a'r Athro' / You can find further informtion about our class in the 'Meet the Teacher' presentation

Cwrdd a'r Athro / Meet the Teacher

Cysylltu a mi / Contacting me:

 

caradog@yggabercynon.cymru

Top