Menu
Home Page

Llywodraethwyr / Governors

Croeso i Adran y Llywodraethwyr / Welcome to our Governors' section. 


Yma nodir sut mae ein Corff Llywodraethol wedi ei drefnu, gan gynnwys eu henwau, categorïau, cyfrifoldebau ynghyd â thymor eu penodi. 

 

Please find below details of how our Governing body is structured, including the names, categories, responsibilities and term of appointment for each Governor.


 

Etholiad Rhiant Llywodraethwr 2023 Parent Governor Election

Top