Menu
Home Page

Gwisg Ysgol / School Uniform

Gobeithir y bydd pob disgybl yn gwisgo gwisg ysgol gan ei bod hi’n cyfrannu at berthyn i’n cymuned. Mae’r ysgol yn cymryd archebion ac mae ffurflenni priodol ar gael o’r swyddfa.

 

Os gwelwch yn dda, a wnewch chi sicrhau eich bod yn ysgrifennu enw eich plentyn yn glir ar bob dilledyn, er mwyn treio osgoi colli dillad. Anogir y disgyblion i beidio â gwisgo gemwaith i’r ysgol am resymau diogelwch. Serch hynny, caniateir oriawr a studs, os mae tyllau ganddynt yn eu clustiau.

 

Fe ddylai’r plant Meithrin gadw set o ddillad sbâr, gyda’u henwau arnynt, yn yr ysgol, rhag ofn iddynt gael damwain yn ystod y dydd.

A.G / Chwaraeon: Dylai’r plant ddod â siorts, crys T a trainers (eto, gyda’u henwau arnynt) i’r ysgol ar y diwrnod priodol.

 

Merched                                          Bechgyn

Sgert lwyd                                       Trowsus llwyd

Crys polo gwyn neu farŵn               Crys polo gwyn neu farŵn

Cardigan / siwmper marŵn             Siwmper marŵn

Yr Haf - Ffrog gingham                   Yr Haf – siorts llwyd

Esgidiau du addas                          Esgidiau du addas

 

It is hoped that all pupils will wear the school uniform because it adds to the sense of belonging to the school. The school takes orders for the uniform. Forms are available from the office.

 

Please ensure that every item of clothing your child wears is clearly labelled with their name. Some activities will involve getting changed and labels help to avoid any mix up. Children throughout the school are encouraged not to wear jewellery, as it is dangerous and can get lost. However, we do allow a watch and “studs” if their ears are pierced, although these will not be allowed during PE lessons.

 

Nursery children should bring a complete change of clothes, which is to be kept at the school in case of any accidents etc, these must be clearly labelled.

P.E./GAMES: Trainers, shorts and T-shirt should be clearly labelled and brought to school on the appropriate day.

 

Girls                                                    Boys

Grey skirt                                            Long grey trousers

White or maroon polo shirt                 White or maroon polo shirt

Maroon cardigan / jumper                  Maroon jumper

Summerr – Gingham dress                Summer – grey shorts

Appropriate black shoes                     Appropriate black shoes

 

Top