Menu
Home Page

Cyngor Iach/ Healthy School Council 2017-18

Dyma Ni! Y cyngor Iach eleni!

We are the Healthy School Council this year!

 

Cyngor Iach 2018

Ein Targedau

Cynllunio a chreu Ystafell Goginio yn yr ysgol

Our Targets

To plan and create a Cooking Class in school

Addurno’r ystafell goginio newydd

Paratoi kebabs ffrwythau ar gyfer y ffair Haf! 🍉☀️🍇

Top