Menu
Home Page

Macsen 2019

Croeso i Ddosbarth Macsen. Mae 31 plant oedran meithrin yn ein dosbarth ni yn cael eu dysgu gan Miss Jones, Miss Roberts and Miss Pugh.

Welcome to Macsen. We have 31 nursery age children in our class taught by Miss Jones, Miss Roberts and Miss Pugh.

Thema tymor yr haf / Summer term theme

Gwahoddiad Penblwydd/Party invitation

Caneuon Ffurfio m

Wythnos hon rydym yn dysgu sut i ffurfio 'm'. Plis allwch ymarfer gyda'ch plentyn
This week we are learning to form the letter 'm'. Please can you encourage your child to form the letter correctly.

Dathlu Penblwydd Sali Mali ๐ŸŽ‚๐ŸŽˆ๐ŸŽ‰

Dysgu gyda Pedr Pedwar/ fun learning with Pedr Pedwar

Creu cacennau/ cake making๐ŸŽ‚

Top