Menu
Home Page

Caradog

Dosbarth Caradog 2020 - 2021

Dyma fi ! Mrs Boundy

Gwybodaeth pwysig i rieni /Important information for parents.

Ymarfer Corff / P.E. 

Hanner tymor yma byddwn yn cael ymarfer corff y tu fewn ar ddydd Mawrth a thu allan ar ddydd Mercher. Cofiwch wisgo yn addas i’r tywydd tu allan ar ddydd Mercher nawr. Diolch.
P.E. outside will now take place on Wednesday so remember to dress according to the weather ! Thanks. Indoor P.E. Will be on Tuesdays. 

Disco ‘Dolig

Troellwyr lliwgar. Pwy welodd gwyn?

Swigod ar yr iard. Pwy welodd enfys?

Dosbarth Caradog 2019-2020

Gweithgareddau Cyswllt Cartref Mawrth 2020 - Gwelwch isod yr holl wybodaeth a'r gweithgareddau danfonwyd adref gyda'ch plentyn ar gyfer cefnogi dysgu gartref yn yr wythnosau nesaf.

 

Home Tasks March 2020 - Below are a copy of all the information and tasks that have been sent home with your child in order to support home learning in the coming weeks.

Croeso i Ddosbarth Caradog 2019-20
Mrs Boundy ydy yr athrawes. 

Gwybodaeth defnyddiol:

Gweithgareddau Diwrnod y Llyfr

Llun Dydd Gwyl Dewi

Trip I Lancaeach Fawr

Ein thema y tymor yma yw: ‘ Trwy Dwll Bach y Clo’

Our theme this term is : ‘Through the Keyhole’

Dewch i weld yr asynnod! YGeni - Aberdar. Bl.4

Cofeb Guto Nyth Brân a taith y trên 🚞 A journey through the Cynon Valley

Dathlu’r 30!

Mwy o’r Patti!

Plant Blwyddyn 3 Caradog s Taliesin yn joio Diwrnod Hwyl yr Urdd/ Siarter Iaith

Top