Menu
Home Page

Caradog 2017-18

Croeso i Caradog!

 

Croeso i Flwyddyn 3 a 4 Dosbarth Caradog gyda Mrs Lock.

 

Welcome to Year 3 and 4 Dosbarth Caradog with Mrs Lock.

__________________________________

Ein Thema ni Tymor y Gwanwyn ydy:-

Trwy Dwll Bach y Clo

 

Our Theme for Spring Term is:-

Through the Key Hole

Gwaith Cartref Dosbarth / Class Homework

Gwaith Cartref Dosbarth Caradog

Fe fydd Gwaith Cartref yn cael ei anfon adref ar Ddydd Iau a ddisgwylir ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth olynol.

 

Homework Caradog Class

Homework will be sent home on a Thursday and should be returned by the following Tuesday.

 

 

 

Llyfr dosbarth Diwrnod y Llyfr / Class book for World Book Day

Llythyron / Letters

Gwybodaeth i Rieni Hydref 2017 / Information for Parents Autumn 2017

Diwrnod y Llyfr 2018📚World Book Day

Plant mewn Angen 2017

Ymarfer Corff / PE

Ymarfer Corff Dosbarth Caradog

Dydd Mawrth - tu fewn, siorts a crys t gwyn

Dydd Iau - tu allan, dillad addas / cynnes ac esgidiau addas

 

PE Dosbarth Caradog

Tuesday - indoors, shorts and white polo / t-shirt

Thursday - outdoors, appropriate / warm clothing and trainers

 

_______________________________________________________________________

Nadolig / Christmas

Geiriau Caneuon / Song Words

Blwyddyn 4 yn coginio bisgedi Mel🐝 Year 4 making biscuits🍪🍯

Top