Menu
Home Page

Dewi 2019

Mae plant oedran derbyn a meithrin yn ein dosbarth ni. Mrs Geraint yw'r athrawes a mae Miss Davies a Miss Roberts yn cynorthwyo.

We have reception and nursery children in our class. The teacher is Mrs Geraint  and Miss Davies and Miss Roberts are the classroom assistants.

Thema tymor yr haf (derbyn) / Summer term theme (reception)

Thema tymor yr haf / Summer term theme (meithrin / nursery)

Parti Pasg / Easter party

Top