Menu
Home Page

Taliesin 2017-18

Diwrnod y Llyfr Cwis 2018

Diwrnod y Llyfr 2018📚World Book day!

Gwaith Cartref Hanner Tymor Chwefror / Half Term February Homework

Plant mewn Angen

Croeso i Taliesin!

 

Croeso i Flwyddyn 3. Mr. Davies sy'n dysgu Blwyddyn 3.

Welcome to year 3. Mr. Davies teaches Year 3.

Ymarfer Corff

Dydd Mawrth - Ymarfer Corff y tu allan

Dydd Mercher - Ymarfer corf tu fewn.

 

P.E

Tuesday - P.E outdoors

Wednesday - P.E indoors

Gwaith Cartref / Homework

 

Gosodir Gwaith Cartref ysgrifenedig ar Ddydd Iau, a rhaid ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth.

Written homework will be given on a Thursday and should be returned by Tuesday.

 

Gosodir Gwaith Cartref Mathemateg ar Ddydd Gwener, a rhaid ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth.

Mathematics homework will be set on a Friday and should be returned by Tuesday. 

Gwybodaeth i Rieni 2017 / Information for Parents Autumn 2017

Llythyr Taith Tren / Train Journey Letter 16/10/17

Dyma sgript ein Gwasanaeth Dosbarth. A wnewch chi sicrhau fod eich plentyn yn dysgu'r geiriau.

Here is the script for our class assembly. Please ensure your child learns his/her words.

Diolch / Thanks

Gwasanaeth Dosbarth Taliesin

Dydd Llun, aethom ar daith ar y tren o Abercynon i Aberdar. Fe wnaethom fwynhau yn fawr iawn. Dyma ni yn aros am y tren.

Monday, we went on a train journey from Abercynon to Aberdare. We thoroughly enjoyed. Here we are on the platform awaiting the train.

Llun Taith Tren

Dyma eiriau y caneuon y byddwn yn canu yn y cyngerdd Nadolig. Gallwch ddysgu y rhain adre.

Here are the words for the songs we will be singing in the Christmas concert. You can learn the words at home.

Geiriau caneuon Nadolig / Words of the Christmas songs

Top