Menu
Home Page

PTA

Dyma ardal Cymdeithas Rieni ac Athrawon yr ysgol. Mae'r Gymdeithas yn agored i rieni yr ysgol. Maent yn trefnu nifer o weithgareddau yn ystod y flwyddyn i godi arian e.e. Ffair Nadolig a Ffair Haf. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd yn yr ysgol. Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch a'r ysgol.

 

Welcome to the Parent Teacher Association section. The Association is open to all current parents. They organise a number of fundraising activities during the year i.e. Christmas Fair and Summer Fair. They meet regularly in the school. For more information, please contact the school

Holiadur / Questionnaire

Top