Menu
Home Page

Arthur

               Croeso i Ddosbarth Arthur                Welcome to Dosbarth Arthur

  2020 -21

Diwrnod Seren a Sbarc

Gwybodaeth Dosbarth Arthur / Class Information

Diwrnod Siwmper Nadolig / Christmas Jumper Day

Eglwys St Donat / St Donat's Church

Disgo Nadolig / Christmas Disco

Thema Tachwedd a Rhagfyr / Theme for November and December

Diwrnod Plant Mewn Angen a Diabetes / Children in Need and World Diabetes Day

Gwisgon ni sanau od i ddangos ein cefnogaeth o wythnos gwrthfwlio / We wore odd socks to show our support of anti-bullying week

Gwaith celf / Art work

Thema Medi a Hydref / Theme for September and October

2019 - 20 

Syniadau am weithgareddau / Ideas for activities

Brawddegau ffurf gryno / Past tense sentences

Top