Menu
Home Page

Arthur

smileyCroeso i dudalen Dosbarth Arthur - Blwyddyn 1/2

Welcome to Dosbarth Arthur - Year 1/2smiley

 

Athrawes / Teacher - Mrs L.Harvard

Cynorthwydd Dosbarth / Classroom Assistant - Mrs R. Pearson

Cynorthwydd CPA / PPA Support - Miss M. Hodson

 

Gwybodaeth am y Dosbarth

Information about the Class

 

Mae 25 o blant yn ein dosbarth ni.

We have 25 children in our class.

 

 

Ymarfer Corff / P.E. Lessons

Cofiwch gwisgo ddillad ymarfer corff ar Ddydd Mercher.

 

Remember to wear P.E. Clothes on Wednesdays to school.

 

Mae mwy o wybodaeth am y Dosbarth ar y ddogfen ‘Cwrdd gyda’r Athro’.

More information about the Class can be found in ‘Meet  the Teacher’.

 

Llyfrau Darllen Unigol i ddychwelyd pob Dydd Llun / Reading Books to be returned every Monday.

Cwrdd a'r athro 2023-24/Meet the teacher 2023-24

Top