Menu
Home Page

Hywel

Croeso i ddosbarth Hywel 

Blwyddyn 3&4

 

Mae 23 o blant yn ein dosbarth ni.
Athrawes: Miss Deery

CPA: Miss Hodson
 
We have 23 children in our class.

Teacher: Miss Deery

PPA: Miss Hodson

 

Gwybodaeth Pwysig

 

Ymarfer Corff (tu fewn) - Dydd Llun / PE (indoors) - Monday

Ymarfer Corff (tu allan) - Dydd Mawrth / PE (outdoors) - Tuesday

 

Llyfrau Darllen Unigol i ddychwelyd yn ddyddiol / Reading Books to be returned daily

 

Gallech ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein dosbarth yn y cyflwyniad 'Cwrdd a'r Athro' / You can find further informtion about our class in the 'Meet the Teacher' presentation.

Cwrdd a'r Athro / Meet the Teacher

Top