Menu
Home Page

Hywel

Dosbarth Hywel, Bl 4 

Miss Deery

Croeso i dudalen we Dosbarth Hywel, Blwyddyn 4 Miss Deery. Yma gweler gwybodaeth bwysig ar gyfer y dosbarth, lluniau o'r plant yn joio ac unrhyw lythyron dosbarth. Isod gweler gwybodaeth gyffredinol am y dosbarth.

Welcome to the web-page for Dosbarth Hywel, Year 4 Miss Deery. Here you can find important information about the class, pictures of the children enjoying and any class letters. Below is some useful information for the class.

 

Os hoffech gysylltu a mi am unrhyw rheswm, gallech ebostio'r cyfeiriad canlynol:

If you would like to contact me personally for any reason, you can use the following email address:

hywel@yggabercynon.cymru

Plant Mewn Angen / Children In Need

Dydd y Cofio / Remembrance Day

Marshmallow wedi'i dostio a siocled poeth o amgylch y goelcerth! Toasted marshmallows and hot chocolate around the bonfire!🔥💥

Taith Gerdded Noddedig / Sponsored Walk

Top