Menu
Home Page

Croeso / Welcome

Croeso i / Welcome to Ysgol Gymraeg Abercynon.

 

Rydym yn ysgol prysur ond cyfeillgar. Pwrpas y gwefan hyn yw i roi blas i chi o'n hysgol, ynghyd â darparu gwybodaeth gyfredol am yr ysgol i rieni, disgyblion a'r gymuned ehangach.

 

Gobeithiwn y mwynhewch ymweld a'n gwefan, ac y dowch o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano.

Os ydych am rhagor o wybodaeth, cysylltwch a'r ysgol.

 

We are a busy but friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing up to date information for parents, pupils and the wider community.

 

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find the information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

Top