Menu
Home Page

Dewi 2018-19

Croeso i Dewi!

 

Mae plant oedran meithrin a derbyn yn ein dosbarth ni. Mrs Geraint yw'r athrawes a mae Miss Davies a Miss Roberts yn cynorthwyo.

 

We have nursery and reception children in our class. The teacher is Mrs Geraint and Miss Davies and Miss Roberts are the classroom assistants. 

 

 


 

Parti Pasg / Easter party

Diwrnod y llyfr / Book day

Dathlu Dydd Mawrth Crempog / Celebrating Shrove Tuesday

Cinio Nadolig / Christmas dinner ๐Ÿด

Mae'r Nadolig yn nesau / Christmas is coming ๐ŸŽ…

Plant mewn angen / Children in need

Hwyl yr Hydref ๐Ÿ˜€ / Autumn fun!

Super Attender

Cofiwch ddod i'r ysgol BOB dydd! / Remember to come to school EVERY day!

Darganfod dail / Looking for leaves

Brecwast Macmillan / Macmillan breakfast

Top