Menu
Home Page

Hywel 2017-18

Croeso i dudalen Dosbarth Hywel!

Welcome to Dosbarth Hywel!

Ein thema ni y tymor yma ydy Aur Du.

Our theme this term is Black Gold.

 

Gwybodaeth Pwysig / Important Information

 

Ymarfer Corff / PE

Dydd Mawrth - ymarfer corff tu fewn / Tuesday - PE indoors

Dydd Mercher - ymarfer corff tu allan / Wednesday - PE outdoors

 

Llyfrau Darllen / Reading Books

Fe fydd llyfrau darllen yn dod adref pob nos ac bydd angen ei ddychwelyd yn ôl i'r ysgol yn ddyddiol. Anogir plant i ddarllen am o leiaf 10 munud pob dydd adref ac i gofnodi yn eu cofnodion darllen.

Reading books will be sent home every evening and will be expected to be returned to school daily. Children are encouraged to read everyday for at least 10 minutes and to record in their reading records once they have read.

 

Gwaith Cartref / Homework

Fe fydd Gwaith Cartref yn cael ei osod ar Ddydd Iau er mwyn ei gwblhau a'i ddychwelyd i'r ysgol erbyn y Dydd Mawrth olynol.

Homework will be set on a Thursday in order to complete and return to school by the following Tuesday.

Ar fy ffordd

Dwli y Dolig

Nac Ofnwch

Gweddiwn gyda'n gilydd

Pwy ddaw?

Herio Herod

Dewch i Gymru

Ganrifoedd yn ol

Top