Menu
Home Page

Gruffydd

Ymweliad Eglwys St Donats

Plant Mewn Angen

Plant gweithgar iawn heddiw

Ymarfer Corff yn yr haul

Gwaith Cartref 03.11.2020 Homework 

Gweler PDF isod am fwy o wybodaeth / See the PDF below for more details

Rydym wedi newid fformat gwaith cartref ar gyfer yr hanner tymor yma. Gofynnwn i chi gyfalwni oleiaf 3 darn o waith erbyn 11.12.2020 os gwelwch chi'n dda.  Y rheolau ydy gallwch ond dewis 1 tasg o'r bocs i'w gyflawni e.e. os ydych yn coginio cacen (iechyd a lles) yna ni ddylsech wedyn dyfeisio gem Oes Fictoria.

 

This half terms homework format has changed.  We ask that you please complete at least 3 tasks by the 11.12.2020.  There is only one rule and that is that you can only complete 1 task from each box i.e if you chose to cook a Victoria sponge (health and wellbeing task) then you should not also complete the Victorian games task from the same box.

I have explained the rules to the children in class and the task has been set through Classroom.

Diolch

 

Gwaith Cartref 02.10.2020 (dychwelyd Dydd Mawrth 06.10.20 Return date)

Defnyddiwch y sgil o golygu llun a gosod borderi o trwch a lliw gwahanol oamgylch y llun a casglwch lluniau o arteffactau, offer a pyllau glo lleol. Use your skill of editing, placing borders of different thicknesses and colours around images and gather pictures of mining artefacts, tools and local coal mines. You may present your information using slides or docs.

 

Diolch  Mrs Marsh

Dosbarth Gruffydd 2020/ 2021

Gwybodaeth defnyddiol / Useful information:

 

**Mi fydd gwers ymarfer corff ein dosbarth ni ar ddydd Mawrth a ddydd Mercher. Gofynnwn i blant wisgo'i gwisg ymarfer corff i'r ysgol ar y diwrnodau hwnnw os gwelwch chi'n dda.

 

**Rydw i'n annog i blant fynd a'i llyfrau darllen adref yn ddyddiol, ond plis cofiwch eu ddychwelyd yn ol y diwrnod olynnol gan ein bod yn darllen yn ddyddiol yn y dosbarth.

 

** Mi fydd sesiwn allannol ychwanegol gennym ar ddydd Iau, a fyddai'n bosib gwisgo esgidiau ymarfer corff ar y diwrnod hwnnw os gwelwch chi'n dda?

 

**Our PE lessons will be on a Tuesday and Wendesday. We kindly ask that your child wears their kit to school on these day please.

 

**We also have a second allocated slot on a Thursday which can be used for several different lesson i.e drama, mindfulness.  Therefore I ask that your child wears their trainers to school on that day also.

 

**I encourage children to take their reading books home on a daily basis but also to remember to return them the following day.  We read in class on a daily basis. 

Gwaith Cartref 04/09/2020:

 

Wythnos nesaf mi fyddwn yn ysgrifennu amdanom ni ein hunain. Os gwelwch chi'n dda, dros y penwythnos a fyddao'n boisb i chi rhannu lluniau gyda ni? Un llun o'r teulu (Rhieni, gwarchodwyr, brawd, chwaer, anifail ayb) a llun arall o'r ty ei hunain (ar ardd os hoffech) efallai hoffech dynnu llun o man yn y ty sydd yn arbennig i chi? . Mi fyddwn yn medru trafod rhain yn yr ysgol wythnos nesaf a'i ddefnyddio o fewn ein gwaith ysgrifennedig dydd Gwener.

Gallwch naill ai postio'r lluniau yma, eu argraffu a dod a nhw i mewn dydd Llun neu ebostio lluniau i gruffydd@yggabercynon.cymru.

 

Diolch yn fawr a mwynhewch y penwythnos

Mrs Marsh

 

Homework:

 

Next week we will be writing about ourselves / getting to know me.  Over the weekend, I ask kindly that you take pictures of / collect pictures of your family members, your home (view from the front and back if you would like) your garden and maybe your special place in the house.  These pictures will then be used in our writing task on Friday.  

You could post the pictures on Classroom, bring hard copies to school or email them to gruffydd@yggabercynon.cymru.

 

Diolch yn fawr a mwynhewch y penwythnos

Mrs Marsh

 

 

Gwaith Cartref 17.09.2020 - Pontydd Enwog / Famous bridges

Gwelwch isod copiiau o'r holl wybodaeth a'r gweithgareddau anfonwyd adref gyda'ch plentyn ar gyfer cefnogi dysgu gartref.

Please find below a copy of all information and activities that were sent home with your child in order to support home learning.

Gwaith Ymchwil/ Rock cake research (taste test 😊)

Ymchwil Siopa / Researching the best price

gruffydd@yggabercynon.cymru

Os hoffech ddanfon unrhyw tasgiau gwaith cartref yna defnyddiwch yr ebost uchod.

If you would like to submit any homework through email, then please use the above address. 

Gwasanaeth Dosbarth Dosbarth Gruffydd Dydd Gwener, 13eg o Fawrth 2020

Neuadd yr ysgol am 2:30.

Class assembly, Friday the 13th of March

School hall at 2:30.  Look forward to seeing you all!

Croeso i dudalen Dosbarth Gruffydd 2019/2020

Ein thema ni y tymor yma ydy Syllu ar y Ser.

Mi fyddwn yn astudio'r gofod, y planedau, crateri ar y lleuad a mwy.

Our theme this term is Star Gazers.

We will be busy studying space, the planets and crater on the moon as so much more

 

Gwybodaeth Cyffredinol

 

Dydd Mawrth - Ymarfer Corff Gymnasteg

Dydd Mercher - Ymarfer Corff - Rygbi neu Pel Droed

Dydd Iau - Gosod gwaith cartref Iaith

 

Tuesday - PE gymnastics

Wednesday - PE Rugby or Football

Thursday - Language homework task is set

 

Ymchwiliad Crateri / Craters Experiment

Nadolig / Christmas

Geiriau Carolau / Carol Words

Top