Menu
Home Page

Amserau Agor / Opening Times

Bore                                                9:00

 

Amser Cinio (Meithrin / Derbyn)    11:45 - 13:00

 

Amser Cinio (Blwyddyn 1 a 2)       12:00 – 13:00

 

Amser Cinio (Cyfnod Alweddol 2) 12:20 - 13:15

 

Amser Gorffen                               15:15

 

Amseroedd Meithrin                          9:00 - 15:15

 

 

Bydd egwyl fer yn y bore.

 

 

Goruchwylir y plant ar dir yr ysgol am 10 munud cyn i’r ysgol ddechrau, ac ar ddiwedd y dydd. Gofynnir i rieni gyd-weithredu a hyn gan gadw at yr amserau priodol. Ni ddylai unrhyw blentyn fod ar iard yr ysgol cyn 8:50 y bore.

 

Ar ddiwedd sesiwn y prynhawn, bydd yr athrawon yn sicrhau fod y plant yn cael eu trosglwyddo i’r gofalwyr ar y bysys neu i rieni. RHAID i’r rhieni hysbysebu’r ysgol os ydynt am i’r plant gwrdd ag unigolyn arall sydd yn gweithredu yn lle’r rhieni.

 

Ni ddylai unrhyw blentyn adael tir yr ysgol heb roi gwybod i aelod o staff.

 

School Times

 

Morning                                          9:00

 

Lunchtime (Nursery / Reception)  11:45 - 13:00

 

Lunchtime (Years 1 and 2)             12:00 – 13:00

 

Lunchtime (Key Stage 2)                12:20 - 13:15

 

End of School Day                         15:15

 

Nursery Times                                9:00 - 15:15

 

 

There is a short break in the morning.

 

The children are supervised on the school grounds for 10 minutes before school begins and at the end of the day. We ask parents to keep to these times for the safety of all pupils. No pupils should be on the school yard before 8:50.

 

At the end of the afternoon session, the staff will ensure that all pupils are transferred to the escorts on the buses or their parents/guardians. The school MUST receive notification if the pupils are to be collected by another adult that is collecting the children

on behalf of their parents/guardians.

 

No child should leave the school premises without permission of a member of staff.

 

 

Top