Menu
Home Page

Diolch yn fawr am eich cyfraniadau hael - llwyddon ni i godi £332.51 ar gyfer Elusen Macmillan. Thank you for your generous contributions - £332.51 was raised for the Macmillan charity

Latest News

Read More

Calendar Dates

Read More

Attendance Board

Top three Classes:

  • Dosb Aneurin 96%
  • Dosb. Arthur 94%
  • Dosb.Caradog 93%
Whole School Attendance:
Target - 95.8%
4 7 5 2 3 Visitors
Top