Menu
Home Page

Prydau Ysgol am Ddim Primary Free School Meals

Yn ein adran Newyddion a Digwyddiadau mae llythyr gan Llywodraeth Cymru am brydau ysgol am ddim i blant y Derbyn ym mis Medi 2022.

 

In our News and Events section there is a letter from Welsh Government about Free School Meals for Reception pupils in September 2022.

Top