Menu
Home Page

Presenoldeb gorau Tymor y Gwanwyn 2022 Spring Term Best Attendance

Llongyfarchiadau i ddosbarth Taliesin (blwyddyn 6) am gael y lefel presenoldeb gorau yn ystod Tymor y Gwanwyn. Congratulations to dosbarth Taliesin (Year 6) for having the best attendance during the Spring Term.

Top