Menu
Home Page

Newyddion Mehefin 17 June News

Yn ein cylchlythyr heddiw mae newyddion am ein gweledigaeth i'r Cwricwlwm newydd, system arwyddo mewn ac allan, diwrnod mabogampau, diwrnod hwyl i Hadley, materion staffio a'r Ffair Haf.

 

In todays newsletter, there is information about our vision for the new curriculum, a new signing in and out system, sports day, a fun day for Hadley, staffing matters and the Summer Fair.

Top