Menu
Home Page

Newyddion Mehefin 10 June news

Yn ein cylchlythyr heddiw mae newyddion am Iola Iachus, ein thema newydd, wythnos bwyta'n iach, cystadleuaeth pel-droed yr Urdd, llwybrau diogel i'r ysgol, mabolgampau a gwersi nofio.

 

In today's newsletter there is information about Iola Iachus, our new theme, healthy eating week, the Urdd football competition, sports day and swimming lessons.

Top