Menu
Home Page

Newyddion Mai 20 News

Yn ein cylchlythyr diweddaraf mae newyddion am Cerys Creadigol, dyddiadau'r Mabolgampau, strwythur Senedd Abercynon,  gwersi Nofio'r Adran Iau, taith bl.2 i Gastell Caerffili, neges heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd, cyfarfod nesaf y CRhA, ymweliad Dafydd Francis a taith bl.6 i'r Gelli Gandryll.

 

In our latest newsletter there is information about Cerys Creadigol, sports day dates, the structure of Senedd Abercynon, swimming lessons, the Year 2 trip to Caerphilly Castle, the Urdd's message of goodwill and peace, the next PTA meeting, a health and wellbeing session and the Year 6 trip to Hay on Wye.

Top