Menu
Home Page

Newyddion Gorffennaf 21 July Newsletter

Yn ein cylchlythyr heddiw mae newyddion am ddyddiadau HMS mis Medi, dosbarthiadau mis Medi, Clwb brecwast,  newidiadau staffio, asesiadau personol a ffarwelio a blwyddyn 6.

 

In today's newsletter, there is information about INSET days in September, September classes, breakfast club, changes to staffing, personal assessments and farewell to Year 6.

Top