Menu
Home Page

Newyddion Gorffennaf 1 July Newsletter

Yn ein cylchlythyr heddiw mae newyddion am y ffair haf, mabolgampau, rhannu rhagoriaeth, Parti Ponty, diwrnod Hwyl i Hadley, ymweliad yr heddlu, diwrnodau pontio bl.6 a'r gwyl rygbi tag yn Abercynon.

 

In today's newsletter, there is information about the summer fair, sports days, sharing achievements, Parti Ponty, the fun day for Hadley, the police visit, transition days for Year 6 and the recent Tag rugby festival.

Top