Menu
Home Page

Newyddion 29/4/22

Yn ein cylchlythyr diweddaraf mae yna wybodaeth am ein thema newydd, cymeriadau cwricwlwm i Gymru, blodau Abercynon, Diwrnod Seren a Sbarc, dyddiadau Mabolgampau, gwybodaeth am wersi nofio, newyddion am ein Pagoda newydd, her y Pasg a dyddiadau HMS.

 

In our latest newsletter there is information about our new theme, Curriculum for Wales characters, Abercynon in Bloom, Diwrnod Seren a sbarc, Sports Day dates, junior classes swimming lessons, the Easter recycling challenge and INSET day dates.

Top