Menu
Home Page

Gwasanaeth Trochi yn y Gymraeg RCT Welsh Language Immersion Service

Mae Gwasanaeth Trochi Iaith RCT yn rhoi cymorth i ddysgwyr ym mlwyddyn 2-6 (sy'n trosglwyddo o addysg Saesneg i addysg Gymraeg) i wella'u sgiliau Cymraeg a'u rhoi ar ben ffordd o ran bod yn ddwyieithog. Gweler y poster yn ein adran Newyddion & Digwyddiadau>Newsletters.

 

RCT's Welsh language Immersion Service supports Year 2-6 learners (who transfer from English to Welsh medium ecucation) to get up to speed with their Welsh language skills and begin their journey to becoming bi-lingual. Please see the poster in the News and Events>Newsletters section.

Top