Menu
Home Page

Gwasanaeth Cristingl / Christingle Service

Os oes gan unrhywun diddordeb mewn mynychu gwasanaeth Cristingl dros y penwythnos mae'r Ficer Peter Lewis yn cynnal gwasanaeth Nadoligaidd yn Eglwys St Donat's, Abercynon ar ddydd Sul, Rhagfyr11eg am 4.00 p.m. Mae poster yn yr adran Cylchlythyron gyda manylion am y gwasanaeth.

If you would like to attend a Christingle Service this weekend, the Rev Peter Lewis is holding a Christmas Service in St Donat's Church, Abercynon at 4.00 p.m. on Sunday, December 11th. There is a poster with details about the service in the Newsletters section.

Top