Menu
Home Page

Ethol Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor Election

Mae gan ein corff llywodraethol cyfleoedd i riant lywodraethwyr. Mae'r corff yn edrych am rieni sydd a diddordeb yn y dyletswyddau yma.  Os oes gennych ddiddordeb yn y cyfle yma a fasech chi'n gallu llenwi'r ffurflen sydd yn yr adran Gwybodaeth Allweddol>Llywodraethwyr/Governors o'r wefan os gwelwch yn dda. Mae angen dychwelyd y ffurflen i'r ysgol erbyn 12 hanner dydd Gwener 27ain o Ionawr 2023.

 

The governing body of our school has a vacancy for a parent governor. The governing body are looking for parents who are interested in this role. If you have an interest in this vacancy then please could you fill in the form which is in the Key Information>Llywodraethwyr/Governors section of this website. The form will need to be returned to school by 12 noon on Friday, 27th of January 2023.

 

 

Top