Menu
Home Page

Cylchlythyr Tachwedd 25 November Newsletter

Yn ein cylchlythyr wythnos hon mae gwybodaeth am ein cyngherddau Nadolig, clybiau wythnos nesaf, holiadur proffil un tudalen, cinio Nadolig, gwyl rygbi bl.6 clwstwr Rhydywaun, taith stori'r Nadolig a ffair Nadolig y CRhA.

 

In this week's newsletter there is information about our Christmas Concerts, after school clubs next week, one page profile questionnaire, Christmas dinner, Rhydywaun cluster Year 6 rugby festival, Nativity story trip and the PTA Christmas Fair.

Top