Menu
Home Page

Cylchlythyr Tachwedd 18 November Newsletter

Yn ein cylchlythyr diweddaraf mae gwybodaeth am gyngherddau Nadolig, clybiau ar ol ysgol wythnos nesaf, gwasanaeth Sul y Cofio, cinio Nadolig, cyfweliad Radio Cymru, Plant Mewn Angen a pherfformiad Stori'r Nadolig i'r Adran Iau.

 

In our latest newsletter there is information about our Christmas Concerts, after school clubs, the Remembrance Sunday service in Abercynon, Christmas Dinner, a Radio Cymru interview, Children in Need and a Nativity performance for our Junior Classes.

Top