Menu
Home Page

Cylchlythyr Tachwedd 11 November Newsletter

Yn ein cylchlythyr wythnos yma mae gwybodaeth am yr holiadur iechyd a lles, clybiau ar ol ysgol, noson agored rhithiol bl.6, Sul y Cofio, ymaelodaeth yr Urdd, taith Llangrannog, Rags to Riches, Plant Mewn Angen, Ffair Nadolig, Sioe Y Bachgen Bach Gwyrdd, Rhaglen Yma o Hyd a'r Clwb Llyfrau.

 

In this weeks newsletter theres is information about the health and well-being questionnaire, after school clubs, a virtual open evening for Year 6 parents, Remembrance Sunday, Urdd membership, the Llangrannog trip, Rags to Riches, Children in Need, the Christmas Fair, the Bachgen Bach Gwyrdd Show, the Yma o Hyd documentary and our book club.

Top