Menu
Home Page

Cylchlythyr Rhagfyr 23 December Newsletter

Yn ein cylchlythyr olaf y tymor yma mae gwybodaeth am themau tymor y Gwanwyn 2023, Gwyl bel-droed i ferched, cynllun prydau ysgol am ddim a pris taith Llangrannog.

 

In the last newsletter of the term there is information about the Spring Term themes, a girls football festival, free school meals and the cost of the Llangrannog trip.

Top