Menu
Home Page

Cylchlythyr Rhagfyr 2 December Newsletter

Yn ein cylchlythyr wythnos yma mae gwybodaeth am ddiwrnod siwmperi Nadolig Achub y Plant, ein cyngherddau Nadolig, proffiliau un tudalen y disgyblion, cinio Nadolig, parcio tu allan i'r ysgol ac adroddiad blynyddol y llywodraethwyr.

 

In our latest newsletter there is information about Save the Children's Christmas Jumper Day, our Christmas concerts, pupil one page profiles, Christmas dinner, parking around the school and the Governors annual report to parents.

Top