Menu
Home Page

Cylchlythyr Mehefin 9 June Newsletter

Yn ein cylchlythyr diweddaraf mae gwybodaeth am Wyl Cyhoeddi Eisteddfod RCT, dyddiad HMS, diwrnodau Mabolgampau, maes parcio'r Gorlan, tywydd poeth, clybiau ar ol ysgol, gwasanaethau dosbarth, bagiau ailgylchu Rags to Riches, prosiect Den Ddreigiau a phenwythnos Llangrannog.

 

In this week's nesletter there is information about the RCT Eisteddfod Proclamation, an INSET date, sports days, the Gorlan car park, warm weather, after school clubs, class assemblies, Rags to Riches clothes recycling, a Dragons Den Welsh project and the Llangrannog weekend.

Top