Menu
Home Page

Cylchlythyr Mehefin 30 June Newsletter

Yn ein cylchlythyr olaf ym mis Mehefin mae gwybodaeth am wyl cyhoeddi'r Eisteddfod, diwrnod pontio yn Rhydywaun, 'Only Dosbarth Aloud', mabolgampau, diwedd ein clybiau, gwasanaeth dosbarth, cyngor am ddarllen, tripiau haf, hwdis ymadawyr, cylch meithrin Abercynon, ffair haf y CRhA ac ailgylchu gwisg ysgol.

 

In our last newsletter in June there is information about the RCT Eisteddfod, a transition day in Rhydywaun, 'Only Dosbarth Aloud', Sports Day, after school clubs, class assemblies, advice about reading, summer trips, leavers hoodies, cylch meithrin Abercynon, PTA Summer Fair and the recycling of school uniform.

Top