Menu
Home Page

Cylchlythyr Mehefin 23 June Newsletter

Yn y cylchlythyr wythnos hon mae gwybodaeth am Wyl Cyhoeddi Eisteddfod RCT, mabolgampau wythnos nesaf, clybiau ar ol ysgol, gwasanaethau dosbarth, asesiadau personol, dyddiadau tripiau haf ac hwdis ymadawyr.

 

In the newsletter this week there is information about the RCT Eisteddfod proclamation ceremony, next week's sports days, after school clubs, class assemblies, Welsh phrase to use at home, personal assessments, summer trips dates and leavers hoodies,. 

Top